REGULAMENTUL PROMOTIEI “ROMCO REZIDENTIAL”

Art. 1. Organizator:

Organizatorul promotiei este societatea ROMCO SYSTEM S.R.L. cu sediul social in Bucuresti, B-dul Theodor Pallady nr. 50, Sector 3.

Art. 2. Proiectul imobiliare la care se va aplica Promotia:
(1) Promotia se va aplica proiectului imobiliar denumit comercial „Romco Rezidential”
dezvoltat de Romco System SRL pe terenurile proprietatea sa din Bucuresti, Drumul Calitei nr.
43-51, Sector 3 („Proiectul Imobiliar”).

(2) Promotia se va aplica cu privire la oricare din apartamentele cu 2 si 3 camere din cadrul
Proiectului Imobiliar disponibile intr-un anumit moment dat pe perioada de desfasurare a
promotiei, indiferent de suprafata sau de tipul acestora.

Art. 3. Drept de participare:

(1) La aceasta promotie poate participa orice persoana fizica majora, indiferent de
nationalitate, domiciliu, rasa, sex sau religie, precum si orice persoana juridica care indeplineste
conditiile prevazute in art. 4 din prezentul regulament.

(2) Nu pot participa la aceasta promotie salariatii ROMCO SYSTEM SRL, precum si membrii
familiilor acestora.

Art. 4. Conditii de participare la Promotie:

(1) Vor beneficia de prezenta promotie persoanele fizice sau juridice („Participantii”) care
indeplinesc urmatoarele conditii succesive si cumulative:
a) In cadrul perioadei de valabilitate a promotiei si-au manifestat vointa ferma si neechivoca de a
achizitiona un apartament cu 2 camere sau cu 3 camere in cadrul Proiectului Imobiliar, prin
semnarea, in calitate de promitenti cumparatori, cu Romco System SRL, in calitate de promitent
vanzator, a unei promisiuni de cumparare in forma autentica;
b) Au achitat un avans de minim 20% din pretul apartamentului;
c) Au incheiat in calitate de cumparator, in termenul prevazut la Art. 7 din prezentul Regulament,
cu Romco System SRL in calitate de vanzator, contractul de vanzare-cumparare cu privire la
apartamentul din cadrul Proiectului Imobiliar.

(2) Vor putea participa la prezenta promotie si persoanele care, in perioada de valabilitate a
promotiei, au incheiat cu societatea Romco System SRL un contract de rezervare privind unul
dintre apartamentele din cadrul proiectului imobiliar, sub conditia ca, in termen de 10 zile de la
incheierea perioadei de valabilitate a promotiei, sa incheie in calitate de promitenti-cumparatori,
cu Romco System SRL in calitate de promitent vanzator, contractul de promisiune de cumparare
in forma autentica privind unul dintre apartamentele din cadrul Proiectului Imobiliar si sa achite un
avans de cel putin 20% din pretul apartamentului.

Art. 5. Perioada de valabilitate a promotiei:
Promotia va fi valabila incepand cu data de 01 martie 2019, ora 10.00 pana la data de 03 martie
2019, ora 20.00.

Art. 6. Continutul promotiei:
(1) Persoanele care indeplinesc conditiile prevazute la art. 4 de mai sus, Participantii, vor
beneficia de un loc de parcare suprateran gratuit in cadrul Proiectului Imobiliar Romco
Rezidential la momentul incheierii, in calitate de cumparatori, cu Romco System SRL, in calitate
de vanzator, a contractului de vanzare-cumparare cu privire la un apartament din cadrul
Proiectului Imobiliar.

(2) Continutul promotiei nu va putea fi modificat.

Art. 7. Procedura promotiei:
(1) Prezenta promotie se va desfasura in doua etape, astfel:
Etapa I – In perioada de valabilitate a promotiei prevazuta la Art. 5 din prezentul Regulament,
pentru a beneficia la incheierea contractului de vanzare-cumparare privind un apartament din
cadrul Proiectului Imobiliar, Participantii vor incheia, in calitate de promitenti-cumparatori, cu
Romco System SR, in calitate de promitent vanzator, contractul de promisiune de cumparare in
forma autentica privind unul dintre apartamentele din cadrul Proiectului Imobiliar.
Vor putea participa la prezenta promotie si persoanele care, in perioada de valabilitate a
promotiei, au incheiat cu societatea Romco System SRL un contract de rezervare privind unul
dintre apartamentele din cadrul proiectului imobiliar, sub conditia ca, in termen de 10 zile de la
incheierea perioadei de valabilitate a promotiei, sa incheie in calitate de promitenti-cumparatori,
cu Romco System SRL in calitate de promitent vanzator, contractul de promisiune de cumparare
in forma autentica privind unul dintre apartamentele din cadrul Proiectului Imobiliar.
Etapa II – In termen de 90 de zile de la notificarea transmisa de catre Romco System SRL
promitentului cumparator privind finalizarea constructiei, Participantii vor incheia in calitate de
cumparatori, cu Romco System SRL in calitate de vanzator, contractul de vanzare-cumparare
privind apartamentul din cadrul Proiectului Imobiliar care a facut obiectul contractului de
promisiune de cumparare.

(2) Dreptul de proprietate privind locul de parcare se va transmite cu titlu gratuit, exclusiv catre
Participantii care au incheiat in perioada de valabilitate a promotiei promisiunea de cumparare
privind un apartament din cadrul Proiectului Imobiliar, la momentul incheierii cu societatea Romco
System SRL in calitate de vanzator, a contractului de vanzare-cumparare privind apartamentul
din cadrul Proiectului Imobiliar care a facut obiectul contractului de promisiune de cumparare.

(3) Participantii nu pot ceda drepturile dobandite potrivit prezentei promotii catre alte persoane.

Art. 8. Regulamentul promotiei:
Regulamentul oficial al promotiei poate fi obtinut in mod gratuit prin accesarea site-ului
www.romcorezidential.ro sau la telefonul cu tarif normal 0722 650 335, in acest ultim caz prin
furnizarea de catre persoana interesata a unei adrese de e-mail sau a unui numar de fax la care
poate fi trimis regulamentul.

Art. 9. Diverse:
ROMCO SYSTEM SRL nu raspunde pentru situatiile in care locul de parcare nu se va acorda fie
datorita faptului ca Participantii nu mai semneaza, din orice motive, promisiunea de cumparare
privind un apartament din cadrul Proiectului Imobiliar, fie datorita faptului ca Participantii nu mai
semneaza, din orice motive, contractul final de vanzare-cumparare prin care urmau sa
achizitioneze un apartament din cadrul Proiectului Imobiliar.
Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal În calitatea sa, Organizatorul trebuie să colecteze, să prelucreze și să păstreze Datele cu Caracter Personal (definite mai jos) ale Beneficiarului în scopurile aferente relației contractuale, precum și pentru a asigura respectarea cerințelor și reglementărilor legale aplicabile în conformitate cu prevederile Directivei (UE) 2002/58/EC („Directiva E-Privacy”) si a Regulamentului (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE („Regulamentul GDPR”) aplicabil din data de 25 mai 2018 și pentru protejarea intereselor sale legitime;
Executarea Contractului, precum și reglementările specifice impun Beneficiarului obligația de a furniza Organizatorului anumite Date cu Caracter Personal (așa cum sunt definite mai jos), neîndeplinirea acestui lucru ducând la imposibilitatea executării Contractului și/sau a imposibilității de a se conforma reglementărilor menționate;
Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal (așa cum sunt definite mai jos) se supune protecției adecvate în conformitate cu Legile și Reglementările UE Privind Protecția Datelor cu Caracter Personal (așa cum sunt definite mai jos);
Organizatorul garantează Beneficiarului că prelucrarea Datelor cu Caracter Personal (așa cum sunt definite mai jos) va fi efectuată în conformitate cu prevederile relevante ale Legilor și Reglementărilor UE Privind Protecția Datelor cu Caracter Personal și nu încalcă prevederile relevante.
Dvs. aveti urmatoarele drepturi :
⇒ Dreptul de a fi informat si dreptul de acces, adica dreptul de a obtine din partea operatorului, la cerere o confirmare daca se prelucreaza sau nu date cu caracter personal, acces la datele respective si la informatii despre prelucrare;
⇒ Dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal inexacte sau completarea datelor incomplete;
⇒ Dreptul de a obtine din partea operatorului stergerea datelor cu caracter personal care va privesc;
⇒ Dreptul de a va opune prelucrarii datelor Dvs cu caracter personal si de a depune plângere catre autoritatea de protectia datelor personale (ANSDCP).
Aveti si dreptul de portabilitate a datelor adica de a primi datele cu caracter personal furnizate, structurat, intr-un format care poate fi citit automat, inclusiv posibilitatea ca datele sa fie transferate unui alt operator. Datele Dvs. vor fi prelucrate atât timp cât este necesar pentru scopurile in care le prelucram: pentru indeplinirea obligatiilor noastre contractuale, pentru indeplinirea altor obligatii legale cum ar fi pastrarea facturilor, etc atât timp cât este prevazut in respectivele reglementari, cât si in temeiul interesului nostru legitim pentru transmiterea de oferte de marketing catre Dvs in calitate de client cu privire la produse similare cu cele achizitionate pâna când Dvs. va opuneti sau dezabonati. Destinatarii datelor personale sunt prestatorii nostri de servicii, catre care noi transferam datele Dvs. strict pentru printari/transmiteri de oferte, livrari, expedieri oferte comerciale, arhivare, contabilitate, marketing etc. Toti acesti furmizori si-au asumat fata de noi obligatia de pastrare a confidentialialitatii si securitatii.
Respectăm dispozițiile legale privitoare la protecția datelor cu caracter personal și punem în aplicare măsuri tehnice și organizatorice de protejare a tuturor operațiunilor privitoare în mod direct sau indirect la datele cu caracter personal, care previn prelucrările neautorizate sau ilegale, precum și pierderile sau distrugerile accidentale sau ilegale.
Nu utilizăm datele cu caracter personal pentru prelucrare automatizată și nici pentru realizarea de profile.
Nu luăm niciodată decizii automate cu privire la dumneavoastră.
Utilizăm mijloace tehnice pentru stocarea datelor în condiții de securitate.
Nu prelucrăm date în scopuri secundare incompatibile cu scopurile pentru care le-am colectat.
Respectăm și asigurăm în mod strict secretul profesional.
Nu dezvăluim datele decât pentru realizarea intereselor dumneavoastră sau îndeplinirea obligațiilor legale. Confidențialitatea este pentru noi o valoare esențială.

 

 

Programeaza o VIZITA